Genel Bakış

  • Kuruluş Tarihi 08/05/2016
  • Sektörler Dernek
  • Yayınlanan ilanlar 0

Kurum Tanımı

Patika, 7 genç bireyin 2016 yılında kurduğu, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Patika, tamamen gençliğin gelişimine adanmış bir Dernektir.

Derneğin amacı, dezavantajlı bireylerin sosyal alanda; Kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve mülteciler ile toplumsal cinsiyet, ekoloji, kültür, sosyal yardım, spor ve insani gelişme gibi konulara çözüm bulmak, toplumsal fayda sağlayarak sosyal etkileşim ve bütünleşmeyi daha yaşanabilir bir alana hizmet etmesi amacıyla kurulmuştur.

Misyonu, gençlerin yaşadıkları toplulukların eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik çevrelerine aktif, sivil ve sorumlu katılımlarını teşvik etmek ve sürdürmektir.

Patika, farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden insanlar arasında doğrudan fikir ve deneyim alışverişini içeren eğitimsel, kültürel ve insani faaliyetler yoluyla uluslararası anlayışı ve dostluğu geliştirmeyi amaçlar.

Patika, çabalarını Avrupa bağlamında hedef neslin danışmanlık, bilgilendirme ve oluşturma süreçlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve güçlendirilmesi gibi net hedeflere sahip faaliyetler üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Bu hedefler, bu gençlerin topluluklarında kişisel ve mesleki performanslarının arttırılması için uygun ortamın yaratılması yoluyla karşılanacaktır. Ayrıca, toplumsal alanda sürdürülebilirliği ve kalkınmayı sürekli hale getirmek amacıyla da kendini yenileyen bir yapıya sahiptir.

Derneğin iyi işlemesi için gönüllülük, kendi kendini motive etme, kendi kaderini tayin etme, aktif sivil katılım, inisiyatif alma, katılım ve iş birliği, uyarlanabilirlik, süreklilik, yeterlilik, rekabet edebilirlik, dostluk, karşılıklı saygı, demokrasi, şeffaflık, eşitlik, yasallık, dayanıklılık, sosyal diyalog, hoşgörü, çok yönlülük ve ayrımcılık yapmama gibi ilkelerine dayanır.