İzleme, Raporlama, Güçlendirme!

Avrupa Gençlik Forumu, gençlerin haklarını teşvik etmek ve iyileştirmek için mücadele eder ve 1980 yılından bu yana da gençlik hakları üzerinde çalışıyor. Bu araçla gençlik örgütlerini, var olan kapsamlı insan hakları çerçevelerini kullanarak gençlerin haklarını desteklemeye aktif olarak katılmaları için güçlendirmeyi umuyoruz. Bu, gençlik haklarının insan hakları izleme, raporlama ve savunuculuk süreçlerinde göz ardı edilmemesini sağlayacaktır.

Bu araç, devletlerin yasalarının veya uygulamalarının insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiği durumları vurgulamak için kullanılabilecek mekanizmalara bir giriş görevi görür. İzleme ve raporlama süreçleriyle uğraşmak çok kaynak ağırlıklı olmak zorunda değildir. Örneğin, kuruluşunuzun çalışmaları aracılığıyla elinizde bulunan bilgileri derleyen kısa raporlar sunmak iyi bir başlangıç noktasıdır. Belirli bilgi türleri birden fazla işlem için kullanılabilir. Örneğin, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından gerçekleşecek bir inceleme için hazırlanan bilgiler, Avrupa Sosyal Şartı kapsamındaki raporlama bağlamında da ilgili olabilir.

Avrupa Gençlik Forumu, gençlerin haklarını anlamak ve korumak için burada sunulan bilgileri kullanmanızı tavsiye ediyor. Neler yapabileceğinizi öğrenmek için eylem noktalarımıza bakmayı unutmayın!

BU ARAÇ İLE GENÇLİK KURULUŞLARINI, MEVCUT KAPSAMLI İNSAN HAKLARI ÇERÇEVELERİNİ KULLANARAK, AKTİF BİR ŞEKİLDE GENÇLERİN HAKLARININ TEŞVİK EDİLMESİNE KATILMALARI İÇİN GÜÇLENDİRMEYİ UMUYORUZ. 
BM İnsan Hakları Belgeleri aracılığıyla gençlik haklarını desteklemek
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sistemi aracılığıyla gençlik haklarının teşvik edilmesi
Avrupa Birliği’nde ve ulusal düzeyde gençlik haklarının teşvik edilmesi
 
Bu araç öncelikli olarak gençlik kuruluşlarını hedeflediğinden, açıklanan süreçlerle ilgilenmenize destek sağlamak için hizmetinizdeyiz. Daha fazla bilgi için [email protected] adresinden Avrupa Gençlik Forumu Sekreterliği ile iletişime geçin.


Kaynaklar & daha fazla bilgi

Avrupa Gençlik Forumu’ndan gençlik haklarıyla ilgili daha fazla okuma için aşağıdaki kaynaklara ulaşabilirsiniz:
Avrupalı gençlik, haklarınızı talep edin!
Gençlik Hakları Hakkında Avrupa Gençlik Forumu Politika Belgesi
Genç ve hakları olmayan? Avrupa’da gençlik haklarının korunması