NEET Gençlerin Aktif Katılımını Teşvik Eden Politika ve Sivil Toplum Modelleri

Bu araştırma, Development Analytics ile YGA’nın (Young Guru Academy) ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye’de Gençlerle Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarında Savunuculuk Kapasitesinin Geliştirilmesi: STK’ların Araştırma Yoluyla Desteklenmesi” adlı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje, Avrupa Birliği desteğiyle T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen “Sivil Toplum Destek Programı” ikinci dönemi kapsamında finanse edilmiştir. Rapor; Türkiye’de eğitimde, istihdamda veya yetiştirmede olmayan gençler üzerine analitik ve akademik araştırmalara katkı sağlama, mevcut STK’lar arasında gençlerin güçlendirilmesine yönelik modelleri araştırma ve politika yapıcılar için bu modelleri ön plana çıkarma amacını taşımaktadır.

Özet rapora ulaşmak için: Türkçe / İngilizce

Raporun tamamına ulaşmak için: Türkçe / İngilizce

  • Bu gönderiyi paylaş