“Türkiye’de Gençlik Çalışanlarının Hak Temelli Çalışma Algısı” Araştırmasının Sonuç Raporu

“Türkiye’de Gençlik Çalışanlarının Hak Temelli Çalışma Algısı” Araştırmasının Sonuç Raporu

Pi Gençlik Dernegi tarafından yürütülen ve “Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 2019-2021” kapsamında Hrant Dink Vakfı ve Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile uygulanan “Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi” projesi, Türkiye’deki gençlik derneklerinin insan hakları, gençlik hakları ve ayrımcılıkla mücadele konusunda kurumsal kapasitelerini arttırmayı planlamaktadır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalardan biri de Türkiye’deki gençlik çalışanlarının projenin ele aldığı konular; yani insan hakları, gençlik hakları ve ayrımcılıkla mücadele konusunda mevcut bilgi ve algı düzeylerinin tespit edilmesidir.

Türkiye’de bugüne kadar insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında birçok eğitimler düzenlenmiş ve projeler uygulanmıştır. Buna rağmen gençlik çalışanları için bu faaliyetler hep kendi çalışmalarıyla ilişkisiz görüldüğü için göz ardı edilmiştir.

Kadın, engelli, çocuk vb. kitleler için hak temelli çalışmalar Türkiye’de oldukça yaygın olmasına rağmen yas ayrımcılığı temeline dayanan gençlik hakları, yaslı hakları gibi çalışmalar ülkemizde yok denecek kadar azdır. Oysaki gençlerin yaşadıkları tüm hak ihlalleri ve sorunlarının temelinde yaşlarının küçük olmasından dolayı yaşamış oldukları ayrımcılık ve toplumun geri kalanın sahip olduğu ön yargılar vardır. Yani yaş ayrımcılığına dayanan gençlik hakları alanında yapılacak tüm çalışmalar bu sorunların çözümünde önemli bir katkı sunabilir. Ülkemizde genellikle gençlere yurtdışı fırsatları sunmak için kurulmuş olan gençlik derneklerinin insan haklarının temel konularına hâkim olması, gençlik hakları alanında kurumsal bilgi ve deneyim kazanması ülkemizdeki gençlerin yasadıkları sorunlarla mücadele etmemizde bizleri oldukça donanımlı hale getirecektir.

Kasım-2020 tarihinde yayınlanan bu raporda Türkiye’nin farklı illerinde kamu ve sivil toplumda aktif olarak faaliyetlerine devam eden 248 gençlik çalışanın insan hakları, gençlik hakları ve ayrımcılıkla mücadele konusundaki fikir ve görüşlerini bulacaksınız. Örneklem grup olarak alınan bu kitlenin araştırma sorularına verdiği yanıtlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde de Türkiye’deki genç çalışmalarının hak temelli çalışma konusunda ne kadar çok kurumsal kapasite gelişimine ihtiyaç duyduğu açıkça görüşmektedir.

Raporun tamamını buradan ulaşabilirsiniz.

  • Bu gönderiyi paylaş

Yorum bırakın