İnsan Hakları Nelerdir?

İnsan Hakları kim olduğunuzu veya nerede yaşayıp doğduğunuzu gözetmeksizin herkesin sahip olduğu haklardır, yani doğaları gereği evrenseldir. İnsan hakları kişinin elinden alınamaz, bu da onların devredilemez olduğu anlamına gelir.[1] Dahası, tüm insan hakları eşit derecede önemlidir ve herhangi bir hiyerarşiye tabi değildir, bu da onları bölünmez kılar. Ayrıca, bir hakkın garanti altına alınması bir başka hak pahasına veya o haktan ödün vererek olamaz. Son olarak, insan hakları birbirine bağlıdır ve birbiriyle ilişkilidir; bu, bir haktan yararlanmanın diğerlerinden de yararlanmaya bağlı olduğu anlamına gelir. Bir hakkın ihlali veya o hakka erişim eksikliği, bir bireyin diğer haklara erişebilmesini veya o haklardan yararlanabilmesini etkileyebilir.

İnsan hakları yalnızca ahlaki veya etik yükümlülükler değildir. İnsan hakları, dünyanın dört bir yanındaki devletlerin antlaşmalar, sözleşmeler ve anlaşmalar gibi uluslararası belgelerle kabul ettiği yasal haklardır. Bu nedenle hükümetlerin insan haklarına saygı duymak, onları korumak ve yerine getirmek için yasal bir yükümlülüğü vardır. İnsan haklarını koruma yükümlülüğü, Devletlerin; grupların veya bireylerin insan haklarından yararlanmasına müdahale edemeyeceği anlamına gelir. Devletler ayrıca, özellikle Devlet dışı aktörlerin insan haklarını ihlal etmesine karşın birey ve grupların bu ihlallerden korunmasını sağlamalıdır. Devletler, mevcut kaynaklarını göz önünde bulundurarak, örneğin hakların gerçekleştirilmesini teşvik eden politikalar ve girişimler benimseyerek insan haklarının yerine getirilmesini sağlamak için harekete geçmelidir. İnsan hakları yalnızca ahlaki veya etik yükümlülükler değildir. İnsan hakları, dünyanın dört bir yanındaki devletlerin antlaşmalar, sözleşmeler ve anlaşmalar gibi uluslararası belgelerle kabul ettiği yasal haklardır. Bu nedenle hükümetlerin insan haklarına saygı duymak, onları korumak ve yerine getirmek için yasal bir yükümlülüğü vardır. İnsan haklarını koruma yükümlülüğü, Devletlerin; grupların veya bireylerin insan haklarından yararlanmasına müdahale edemeyeceği anlamına gelir. Devletler ayrıca, özellikle Devlet dışı aktörlerin insan haklarını ihlal etmesine karşın birey ve grupların bu ihlallerden korunmasını sağlamalıdır. Devletler, mevcut kaynaklarını göz önünde bulundurarak, örneğin hakların gerçekleştirilmesini teşvik eden politikalar ve girişimler benimseyerek insan haklarının yerine getirilmesini sağlamak için harekete geçmelidir.