Gençlik Çalışanı (Youth Worker) Kimdir?

Gençlik çalışanları, doğrudan gençler için çalışan, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan bunu yaparken genellikle yaygın ve sargın öğrenme tekniklerini kullanan ve/ya gençlik hakları alanında çalışan profesyonel çalışanlardır. Gençlik çalışanlarının görev aldığı aktivitelere göre farklı rolleri olabilir. Bunlar; kolaylaştırıcı, eğitmen, gençlik lideri, grup lideri vb.

Gençlik çalışanları, gençlik çalışması konusunda bilgi ve deneyim sahibi profesyonel kişilerdir, genellikle gençlik merkezleri, gençlik dernekleri, kamu ve özel kuruluşların gençlik birimlerinde çalışırlar. Gençlik çalışanları yukarıdaki özellikleri taşıyan her yaştan bireyler olabilir. Yani gençlik çalışanlarının genç bir birey olması şartı yoktur.
[1] Mühim olan nokta yürüttüğü çalışmaların gençlere (15-35 yaş) yönelik olmasıdır.
[1] Herhangi bir sivil toplum faaliyetinde gönüllü olarak görev alan gençler de bazen kendilerini gençlik çalışanı olarak tanımlamaktadırlar. Fakat, gençlik çalışanı olmanın en önemli kriteri yaptığınız faaliyetlerin gençlere yönelik olmasıdır. Örneğin, çevre, hayvanlar, doğa, teknoloji, çocuklar vb. konularda gönüllü çalışan bir gençseniz bu gençlik çalışanı olduğunuz anlamına gelmemektedir. Ayrıca gençlik çağını tamamladıktan sonra hala profesyonel/gönüllü olarak gençlere yönelik veya gençler için faaliyeteler yapıyorsanız gençlik çalışanı niteliğinizi kaybetmezsiniz.

Gençlik Çalışanlarının Görevleri

Gençleri katılımla meşgul etmek ve gençliğin kendini konumlandırmasına yardımcı olmak gençlik çalışmasının önemli bir yönüdür. Bir gençlik çalışanı, hayata geçireceği çalışma için bir “açılış/başlangıç” belirlemeli ve çeşitli paydaşlar aracılığıyla işin ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklar bularak bunu gençler için bir fırsata dönüştürmeye istekli olmalıdır. Katılım yoluyla gençler kendilerini, güçlü yanlarını ve sınırlılıklarını bulabilmelidir. Katılım yoluyla gençler, ilişkisel deneyim ve yansıtıcı gözlem yoluyla sahip oldukları becerileri, bilgileri, tutumları ve değerleri öğrenebilecekler, bu da onları büyüme fırsatlarını ilerletmeye yönlendirecektir.
Gençlik Çalışanlarının Doğrudan Görevleri

• İletişim ve ilişkiler kurmak
• Temas kurduğu gençleri gruplar/açık
etkinlikler ve ortak faaliyetler halinde bir araya getirmek
• Gençlerin etkinlik planlamasına (örneğin spor, sanat, açık hava vb.), proje geliştirmesine (topluluk, eğitim vb.), etkinliklerin değerlendirilmesine ve gözden geçirilmesine imkân sağlamak
• Gençlik sorunlarını tespit etmek, çözümü için çalışmalar yapmak ve gençlik haklarını savunmak, gençleri bu konularda eğitmek ve bilinçlendirmek
• Rehberlik etmek (kendini ve büyüme fırsatlarını bulma konusunda), talimat (öğretme ve yönlendirme), kişisel ve sosyal eğitim, rehberlik ve destek sağlamak
• Topluluk kaynaklarının, tesislerinin ve hizmetlerinin gençlere sunulmasına aracılık etmek
• Gençlik kuruluşunun/biriminin topluluk programlarını ve kaynaklarını yönetmek ve geliştirmek