BAŞLANGIÇ

Gençlik örgütleri olarak, çalışmalarımız genellikle doğrudan veya dolaylı olarak gençlerin haklarının geliştirilmesi veya savunulmasıyla ilgili olmasına rağmen, gençlik örgütleri çoğu zaman insan hakları örgütleri olarak görülmemektedir. Bununla birlikte gençlik örgütleri, ihlalleri ele almak veya gençlik haklarını savunmak için nadiren yasal prosedürlere başvurur veya insan hakları izleme mekanizmalarıyla meşgul olur.

Hukuki işlemler, maliyetli ve zaman alıcı olabilir, bu da onları birçok genç ve özellikle de en çok marjinalleştirilmiş olanlar için erişilemez hale getirir. İnsan hakları araçları, insan haklarının uygulamaya konulmasını garanti altına almak için belirli izleme ve uygulama mekanizmalarını içerir. Bu tür araçların, bir bireyin veya bir grubun hakları ihlal edildiğinde kullanılabilecek şikâyet prosedürleri de vardır. İnsan hakları araçlarına eşlik eden izleme, uygulama ve şikâyet prosedürleri genellikle gençlerin dikkatinden kaçar. Ancak bu prosedürler; devletlerin gençlerin haklarını garanti altına almak için uluslararası yükümlülüklerini yerine getiremediği durumlarda belirli meseleleri ele almak için kullanılabilir ve kullanılmalıdır.

Bu çevrimiçi araç, öncelikle gençlik kuruluşlarına yönelik olmakla birlikte haklarımızın neler olduğunu, yasal dayanaklarını nereden aldıklarını ve en önemlisi hak ihlallerini veya haklara erişimdeki eksiklikleri vurgulamak için mevcut olan süreçleri ve mekanizmaları anlamakla ilgilenen gençleri de hedeflemektedir.

Bu çevrimiçi araç, gençlikle ilgili tüm uluslararası hukuk kaynaklarının teferruatlı veya kapsamlı bir derlemesi olmayıp, daha çok gençlik kuruluşlarının dahil olabileceği bir dizi anahtar mekanizmaya odaklanmaktadır. Uluslararası Gençlik Hakları Hukuku (İkinci Gözden Geçirilmiş Baskı), Milletler Cemiyeti’nden günümüze gençlik haklarıyla ilgili uluslararası hukukun kapsamlı bir tarihsel araştırmasını ve yasal analizini sunmaktadır.

Bu çevrimiçi araç birkaç bölüm halinde yapılandırılmıştır. Giriş bölümünün ardından bölüm iki özellikle gençlerle ilgili insan haklarını sunmakta ve gençlerin haklarının yanı sıra bu hakları sağlayan veya garanti eden ana organlar veya kurumlara genel bir bakış sunmaktadır.

Sonraki üç bölüm, uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler‘den bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’ne kadar farklı düzeylerde gençlerin haklarının yanı sıra ulusal düzeyde var olan hükümlerin bir kısmını tartışmaktadır. Sivil toplumun nasıl angaje olabileceği açıklanmakta ve her bölümün sonunda insan hakları araçlarının gençlik haklarını geliştirmek için nasıl kullanılabileceğinin bir özeti bulunmaktadır.

Bu aracın gençlik örgütlerini, gençlik hakları konusunda ellerindeki süreçleri ve araçları belirleme ve sistematik bir şekilde ilgilenmeye başlama konusunda destekleyeceğini umuyoruz.